Vårdnadsavtal

Vårdnadsavtal

VÅRDNADSAVTAL Ett vårdnadsavtal är en juridisk överenskommelse mellan föräldrar som reglerar frågor kring de gemensamma barnens vårdnad. Avtalet kan även reglera barnets boende och umgänge med föräldrarna. Vårdnadsavtalet kan vara en del av en skilsmässa eller...
Stämning

Stämning

Dags att stämma? Som näringsidkare kan det ibland vara nödvändigt att stämma en motpart som inte betalar eller fullgör sina förpliktelser. Det kan vara en svår och besvärlig process, men det kan vara den enda åtgärden som återstår när andra försök att lösa tvisten har...