Muntliga avtal – Vad finns det för risker?

Muntliga avtal – Vad finns det för risker?

Muntliga avtal: Vad finns det för risker? Muntliga avtal har en tendens att bli mer riskabla och sämre än skriftliga avtal. För det första finns det alltid risk för missförstånd när man förlitar sig på muntliga avtal. Det kan vara så enkelt som att en person hör fel,...
Anställningsavtal för sommarjobb – Varför behövs det?

Anställningsavtal för sommarjobb – Varför behövs det?

Anställningsavtal för sommarjobb: Varför behövs det och vad ska det innehålla?  Ska du anställa personal inför sommaren och funderar på om ett anställningsavtal verkligen behövs och/eller vad det ska innehålla? För arbetsgivare som erbjuder särskild...