Aktuellt

Artiklar

Att köpa och sälja begagnat

Att köpa och sälja begagnat

Är ditt förråd fullt av gamla saker som du vill sälja eller funderar du på att köpa något begagnat av en annan privatperson? Då finns det vissa saker du behöver tänka på!

Skyldigheter i Förvaltningen

Skyldigheter i Förvaltningen

Att handskas med myndigheter är något nästan alla människor kommer behöva göra i sitt liv men det kan upplevas både krångligt och trögt. Man kan känna sig maktlös i förhållande till det offentliga och därför är det bra att känna till vilka skyldigheter det offentliga har gentemot den enskilda när det gäller förvaltningsärenden. Dessa skyldigheter uppkommer i alla ärenden hos en myndighet vare sig det gäller ansökan om studielån, bygglov eller om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Överklagande och Omprövning

Överklagande och Omprövning

Har du blivit nekad studiestöd av CSN eller fått avslag på ditt ärende om bygglov? Då kanske det är dags att begära omprövning eller överklaga beslutet. Omprövning och överklagande står till förfogande för alla som har fått ett negativt beslut från en myndighet och att veta hur dessa möjligheter ska utnyttjas kan komma till stor nytta.

Testamente

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument där det framgår vad testatorn vill ska hända med dennes tillgångar när denne avlidit. Formkraven som ställs på ett testamente kan utläsas ur ärvdabalkens bestämmelser. Ett testamente ska vara upprättat skriftligen. Testatorn ska underteckna testamentet och undertecknandet ska bevittnas av vittnen. De två vittnena ska vara närvarande samtidigt och de ska vara medvetna om att handlingen är ett testamente, men inte nödvändigtvis vad testamentet innehåller. Testamentsvittnena ska underteckna testamentet och bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist.

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en särskild ekonomisk förening, en bostadsrättsförening (brf). En ekonomisk förening är en sammanslutning som verkar för medlemmarnas ekonomiska intressen, för bostadsrättsföreningar är det att upplåta lägenheter med bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare äger du en del av fastigheten och en rätt att nyttja en specifik bostadsrätt. Du ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Föreningen i sin tur ansvarar vanligtvis för reparationer av avlopp och el-ledningar och liknande, så länge det inte är du som varit oaktsam!

Vårdnadsavtal

Vårdnadsavtal

VÅRDNADSAVTAL Ett vårdnadsavtal är en juridisk överenskommelse mellan föräldrar som reglerar frågor kring de gemensamma barnens vårdnad. Avtalet kan även reglera barnets boende och umgänge med föräldrarna. Vårdnadsavtalet kan vara en del av en skilsmässa eller...

Karriär

Att arbeta hos HandelsJuristerna

Lediga tjänster

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en juristbyrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 25 Göteborg

 

FÖLJ OSS