Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt

KÖP AV BOSTADSRÄTT Från och med januari 2023 ska alla bostadsrättsföreningar inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen – varför är det så bra? När du blir medlem i en bostadsrättsförening får du ansvar för lägenhetens skick och ett ekonomiskt intresse av...
Vårdnadsavtal

Vårdnadsavtal

VÅRDNADSAVTAL Ett vårdnadsavtal är en juridisk överenskommelse mellan föräldrar som reglerar frågor kring de gemensamma barnens vårdnad. Avtalet kan även reglera barnets boende och umgänge med föräldrarna. Vårdnadsavtalet kan vara en del av en skilsmässa eller...