Att köpa och sälja begagnat

Att köpa och sälja begagnat

ATT KÖPA OCH SÄLJA BEGAGNAT Är ditt förråd fullt av gamla saker som du vill sälja eller funderar du på att köpa något begagnat av en annan privatperson? Då finns det vissa saker att tänka på. TILLÄMPLIG LAG: KÖPLAGEN Vid köp mellan privatpersoner är det köplagens...
Skyldigheter i Förvaltningen

Skyldigheter i Förvaltningen

VILKA SKYLDIGHETER HAR DET OFFENTLIGA MOT ENSKILDA I FÖRVALTNINGEN? Att handskas med myndigheter är något nästan alla människor kommer behöva göra i sitt liv men det kan upplevas både krångligt och trögt. Man kan känna sig maktlös i förhållande till det offentliga och...
Överklagande och Omprövning

Överklagande och Omprövning

ATT BEGÄRA OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGA MYNDIGHETSBESLUT  Har du blivit nekad studiestöd av CSN eller fått avslag på ditt ärende om bygglov? Då kanske det är dags att begära omprövning eller överklaga beslutet. Omprövning och överklagande står till förfogande för alla som...
Testamente

Testamente

TESTAMENTE Vad är ett testamente och vilka formkrav finns? Ett testamente är ett juridiskt dokument där det framgår vad testatorn vill ska hända med dennes tillgångar när denne avlidit. Formkraven som ställs på ett testamente kan utläsas ur ärvdabalkens bestämmelser....
Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt

KÖP AV BOSTADSRÄTT Från och med januari 2023 ska alla bostadsrättsföreningar inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen – varför är det så bra? När du blir medlem i en bostadsrättsförening får du ansvar för lägenhetens skick och ett ekonomiskt intresse av...
Vårdnadsavtal

Vårdnadsavtal

VÅRDNADSAVTAL Ett vårdnadsavtal är en juridisk överenskommelse mellan föräldrar som reglerar frågor kring de gemensamma barnens vårdnad. Avtalet kan även reglera barnets boende och umgänge med föräldrarna. Vårdnadsavtalet kan vara en del av en skilsmässa eller...