Dags att stämma?

Som näringsidkare kan det ibland vara nödvändigt att stämma en motpart som inte betalar eller fullgör sina förpliktelser. Det kan vara en svår och besvärlig process, men det kan vara den enda åtgärden som återstår när andra försök att lösa tvisten har misslyckats. Men det är viktigt att noga överväga fördelar och nackdelar innan man tar detta steg, eftersom det inte alltid är det bästa alternativet.

Fördelar
Fördelarna med att stämma en motpart är uppenbara; vinner du i domstolen har du mycket goda möjligheter att få prestationen du är berättigad till, samt ränta och ersättning för eventuella rättegångskostnader. Ofta behöver tvisten inte gå till huvudförhandling, då motparten många gånger väljer att fullgöra sin förpliktelse eller förlikas, enbart på grund av pressen från en stämning.

Nackdelar
Nackdelarna är också viktiga att ta hänsyn till. För det första är en tvist oftast en tidskrävande och kostsam process. Det kan ta månader, kanske till och med år, att få ett domstolsavgörande. Processen kan även ta upp mycket av din tid och på så sätt påverka dina andra åtaganden negativt. För det andra, även om du vinner i domstolen finns det ingen garanti för att du faktiskt kommer att få betalt. Om den person eller det företag du stämmer inte har tillräckliga tillgångar att betala fordran, är det inte säkert att företaget eller personen kommer kunna täcka din fordran.

Balansera risker och möjligheter
Trots dessa risker kan det ibland vara nödvändigt att stämma en motpart för att skydda dina affärsintressen. Men det är viktigt att tänka på att en domstolsprocess inte alltid är rätt svar. Ibland kan det vara mer effektivt att använda sig av alternativa metoder, till exempel förhandlingar eller medling, för att försöka lösa tvisten.

Slutsats
Slutsatsen är att beslutet att stämma en motpart inte är lätt att ta, det kräver noggrann avvägning av fördelar och nackdelar. Men det är viktigt att du gör det som är bäst för ditt företag och dina affärsintressen. Om du väljer att gå vidare med en domstolsprocess, se till att du har rätt juridisk rådgivning och att du har en tydlig strategi för hur du ska vinna i domstolen. Vi har god erfarenhet av olika processrättsanalyser som granskar dina möjligheter att få din talan bifallen eller, om det visar sig att en domstolsprocess inte är det bästa alternativet, kan vi hjälpa dig med att försöka nå en överenskommelse med motparten eller upprätta ett kravbrev. 

             
                       Ted Nyström
                 Senior juridisk konsult

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg