KÖP AV BOSTADSRÄTT

Från och med januari 2023 ska alla bostadsrättsföreningar inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen – varför är det så bra?

När du blir medlem i en bostadsrättsförening får du ansvar för lägenhetens skick och ett ekonomiskt intresse av att föreningen mår bra ekonomiskt – vad ska man tänka på då?

Medlem i bostadsrättsförening

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en särskild ekonomisk förening, en bostadsrättsförening (brf). En ekonomisk förening är en sammanslutning som verkar för medlemmarnas ekonomiska intressen, för bostadsrättsföreningar är det att upplåta lägenheter med bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare äger du en del av fastigheten och en rätt att nyttja en specifik bostadsrätt. Du ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Föreningen i sin tur ansvarar vanligtvis för reparationer av avlopp och el-ledningar och liknande, så länge det inte är du som varit oaktsam! 

Föreningen kan skriva sina egna stadgar som kompletterar lagen och dessa kan styra viktiga frågor som exempelvis om och hur man får hyra ut sin lägenhet i andrahand, vilka reparationer föreningen ansvarar för och vad du själv ansvarar för och under vilka omständigheter man kan tvinga ut en medlem som inte sköter sig. Utformningen kan variera så läs noga, stadgarna kan dock aldrig åsidosätta lagen utan vid konflikt mellan dem är det lagen som gäller. Med det sagt kan stadgarna påverka dig mer än vad du tror!

Koll på ekonomin

Eftersom du investerar en stor summa pengar i din bostadsrättsförening är det viktigt att du har en bild av dess ekonomiska situation och hur den kan tänkas se ut framåt. Detta kan du få genom föreningens årsredovisning (det där häftet som brukar ligga på bordet när du går på visning).   Bostadsrättsföreningar har nästan alltid stora lån, denna posthittar du vanligtvis i balansräkningen under “Långfristiga skulder”. Hur stora lånen är, hur lång avbetalningstid som är kvar och hur stor ränta som utgår på lånet kommer troligtvis påverka hur stor din årsavgift till föreningen blir. Detta eftersom det inte sällan är årsavgifterna som täcker merparten av föreningens utgifter. 

I förvaltningsberättelsen ska föreningen redovisa viktiga nyckeltal som visar exempelvis hur föreningens skuldsättning, energikostnad och sparande per kvadratmeter ser ut. Dessa kan säga mycket om föreningens ekonomiska ställning och finansiera sina åtaganden. 

Se efter om föreningen har lokaler eller liknande som hyrs ut och ger en extra inkomstkälla, om du har tur kan det medföra att avgifterna håller sig lite lägre. Du kan även se om det finns planerade arbeten för huset, exempelvis om balkonger ska renoveras eller marken dräneras. Detta medför kostnader för föreningen som kommer behöva täckas, antingen av tidigare avsatta medel eller genom höjning av din årsavgift. Om medel för finansiering inte står utskrivet så bör du fråga!

Kassaflödesanalys

En nyhet från och med januari 2023är att bostadsrättsföreningar ska ha med en kassaflödesanalys i årsredovisningen. I en kassaflödesanalys ser man hur in- och utflödet av pengar ser ut i föreningen. Den kan exempelvis berätta hur föreningens förmåga att betala sina skulder ser ut. Bostadsrättsföreningar har ofta stora utgifter för exempelvis amortering av lån och räkningar. Det är viktigt att föreningen har likvida medel att betala dessa i tid varje månad – annars kan man få allvarliga problem längre fram som exempelvis att bli försatt i konkurs. Därför bör du också kolla på kassaflödesanalysen. 

Våga fråga

Kika i årsredovisningen och våga fråga mäklaren om det är något du inte förstår. Det är bättre att blotta sin okunskap nu än att för sent inse att föreningen man blivit del av har dålig ekonomi! Läs även igenom föreningens stadgar för att få en bild av hur ansvaret för lägenheten fördelas mellan dig och föreningen. 

Bostadsrätter kan väcka många komplicerade frågor. Har du en fundering du vill få svar på? Då kan du vända sig till Handelsjuristerna, den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

 

    Sofia Edstedt
   Juridisk konsult

 

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg