Muntliga avtal: Vad finns det för risker?

Muntliga avtal har en tendens att bli mer riskabla och sämre än skriftliga avtal. För det första finns det alltid risk för missförstånd när man förlitar sig på muntliga avtal. Det kan vara så enkelt som att en person hör fel, eller att de tolkar ett visst uttryck på ett annat sätt än vad som avsågs.

Dessutom kan muntliga avtal vara svåra att bevisa i händelse av en tvist. Om det inte finns något skriftligt avtal, kan det vara svårt att fastställa exakt vad som avtalades. Detta kan leda till en onödig rättslig process, vilket kan ta tid och orsaka både stress och kostnader.

En annan faktor som kan göra muntliga avtal riskabla är bristen på tydlighet. Medan ett skriftligt avtal kan ge detaljerade beskrivningar av varje parts rättigheter och skyldigheter, kan ett muntligt avtal vara mer öppet för tolkning. Detta kan leda till att en part känner sig överraskad eller missnöjd med resultatet, vilket kan orsaka konflikt och missförstånd.

Slutligen är det alltid en risk att muntliga avtal inte uppfylls, även om de har ingåtts i god tro. Ibland kan saker och ting ändras och en person kanske inte kan uppfylla vad som avtalades. Om det inte finns någon skriftlig dokumentation kan det vara svårt att avgöra vad som faktiskt avtalades och vem som bär ansvaret.

Allt som allt är det därför viktigt att ha skriftliga avtal när det är möjligt. Det är en enkel åtgärd, som kan spara tid, pengar och potentiella huvudvärk i framtiden. Avtal tar dock tid och är krångliga att skriva, vi kan enkelt hjälpa dig att upprätta ett avtal eller en avtalsmall som du kan använda gentemot flera avtalsparter. 

 

Ted Nyström 

Senior juridisk konsult

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg