Testamente

Testamente

TESTAMENTE Vad är ett testamente och vilka formkrav finns? Ett testamente är ett juridiskt dokument där det framgår vad testatorn vill ska hända med dennes tillgångar när denne avlidit. Formkraven som ställs på ett testamente kan utläsas ur ärvdabalkens bestämmelser....