Överklagande och Omprövning

Överklagande och Omprövning

ATT BEGÄRA OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGA MYNDIGHETSBESLUT  Har du blivit nekad studiestöd av CSN eller fått avslag på ditt ärende om bygglov? Då kanske det är dags att begära omprövning eller överklaga beslutet. Omprövning och överklagande står till förfogande för alla som...