Hur kan EU påverka dig?

Hur kan EU påverka dig?

Hur kan EU påverka dig? Sveriges medlemskap i Europeiska unionen är något som alltsedan inträdet 1995, och redan innan detta, lett till en stor del debatt genom åren. Trots detta är det nog många som inte har full koll på exakt hur EU fungerar. De flesta har nog hört...