Vem gör vad i ett aktiebolag?

Nu har du bestämt dig för att starta aktiebolag men hur organiserar man ett sådant? I
aktiebolagslagen finns all information som behövs lagligt sett men den kan kännas överväldigande
att ta sig igenom. Därför följer nedan grundläggande information om vad som gäller för ditt
aktiebolag. Vilka roller finns i ett sådant? Vad ska dessa fylla för funktion? Måste man ha en VD? 

Bolagsstämman
Bolagsstämman är det högsta beslutande organ i ett aktiebolag. Det är vid en bolagsstämma som
aktieägarna samlas för att diskutera och besluta om de viktigare frågorna för bolaget. Beslut
såsom att välja styrelsens ledamöterna och diskutera styrelsens prestation tas vid
bolagsstämman.

Aktieägarna
Aktieägarnas funktion är att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman. Det är vid bolagsstämman som
en aktieägare kan påverka bolagets beslut och skötsel. En aktieägare har inte möjlighet utanför
bolagsstämman att påverka hur bolaget styrs eftersom denna funktion lämnas över till Styrelsen
och VD:n

Alla aktier har som utgångspunkt lika röstvärde. Detta innebär att en aktie som ägs av A ska vara
lika stark som en aktie som ägs av B. Det kan göra undantag från denna huvudregel. Detta kallas
då för differentierad rösträtt. Ett sådant undantag ska uttryckas i bolagsordningen.

Styrelsen
Styrelsen utses av det högsta beslutande organet bolagsstämman. Styrelsens ansvarsområde är
bolagets organisation, bolagets administration och att hantera de ärenden som är av stor vikt för
bolaget. Det är även styrelsen som ansvarar för att utse en person till verkställande direktör.
Styrelsen består av en eller två ledamöter i privata bolag men, i det fall att bolaget är ett publikt
sådant måste det ha minst tre ledamöter. Ett privat aktiebolag kan ha fler än en eller två ledamöter
men det är inte obligatoriskt.

VD – Den Verkställande Direktören
Alla aktiebolag behöver inte ha en VD. Å ena sida finns det inget tvång att utse någon till VD i
privata aktiebolag. Å andra sidan är det alltid obligatoriskt att utse en VD för publika företag.

VD:s funktion är att först och främst följa de riktlinjerna som styrelsen tilldelat. VD:n ska även
hantera frågor som är av större betydelse för bolaget utan någon särskild fullmakt från styrelsen.
Detta gäller dock bara vid situationer då det inte finns tillräckligt med tid att inhämta råd från
styrelsen. VD:n ska informera styrelsen att en sådan åtgärd behövde göras så fort som möjligt.
VD:n ska även se till att bokföringen sköts enligt lagen och att bolagets ekonomi är betryggande.

Fortfarande osäker på hur du ska organisera ditt bolag?
Vi på HandelsJuristerna har lång erfarenhet av att hjälpa nya företagare att komma förbi just det
stadie där man behöver ta sig an de byråkratiska delarna av det som egentligen bara ska vara
roligt – att starta eget! Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte info@handelsjuristerna.se och diskutera vad som behövs för att komma igång med ditt bolag! Vill ni sedan har mer hjälp skickar vi en offert.

 Ciro Silva


Juridisk Konsult

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg

FÖLJ OSS