Starta företag- vilken bolagsform ska jag välja?

Att starta företag kan ibland vara svårt, speciellt om man inte vet vilken bolagsform som passar ens eget syfte och situation bäst. Några av de vanligaste bolagsformerna är enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. 

Vad utmärker de olika bolagsformerna och när är de passande?

Enskild firma
En enskild firma är ett företag där den fysiska personen, ägaren, är personligt ansvarig för företaget. Detta innebär att ägaren, med sina privata tillgångar, kan krävas betala ekonomiska skulder. Denna bolagsform är därför lämplig för en verksamhet med mindre ekonomiska risker. En positiv aspekt med denna enkelt bolag är att det inte finns några krav på minsta kapital för att starta bolaget, vilket gör det möjligt för den som inte har ett stort startkapital att påbörja en verksamhet. 

 

Aktiebolag
I ett aktiebolag skiljs ägarnas person från företagets, då bolaget är en egen juridisk person. Detta innebär att ägare enligt huvudregeln inte är personligt ansvariga vid exempelvis ekonomiska skulder, till skillnad från ägaren i en enskild firma. Därmed är aktiebolag ett passande val när det finns större ekonomiska risker vid driften av verksamheten. För att kunna starta ett privat aktiebolag krävs dock ett kapital på 25 000 kr. Vill du istället starta ett publikt aktiebolag krävs ett kapital på 500 000 kr. Kapitalet kan bestå av kontanta medel eller apportegendom (exempelvis varulager eller fastigheter). 

 

Handelsbolag
För att starta ett handelsbolag krävs minst två fysiska eller juridiska personer som ägare. Dessa är personligt ansvariga för de skulder handelsbolaget inte kan betala, exempelvis vid en konkurs. Ägarna är solidariskt ansvariga för betalning av dessa skulder, vilket innebär att den ena kan krävas på hela skulden trots att det finns två ägare med i bilden. Vid skapandet finns inget krav för minsta kapital vilket ger möjlighet för de som tillsammans vill starta ett bolag, men som inte har kapital för att starta ett aktiebolag. 

 

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag, som också ska bestå av flera bolagsmän. Till skillnad från ett vanligt handelsbolag finns två olika typer av bolagsmän i dessa: komplementär och kommanditdelägare. Komplementären har ett obegränsat ekonomiskt ansvar medan kommanditdelägare endast svarar med sin kapitalinsats. Denna typ av bolag kan därför vara ett bra alternativ för den (eller de) som vill starta bolag och själv bestämma hur detta ska styras, men samtidigt behöver kapital från andra bolagsmän. Precis som för ett vanligt handelsbolag finns inga krav på minsta kapital för att få starta bolaget. 

 

Behöver du veta mer?
Behöver ni hjälp med att välja bolagsform till ert företag eller kanske att upprätta ett aktieägaravtal eller liknande, kan ni kontakta oss på info@handelsjuristerna.se så bokar vi in ett kostnadsfritt möte! Vill ni sedan har mer hjälp skickar vi en offert.

 

Julia Gustafsson

Juridisk konsult

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg

 

FÖLJ OSS