Samboavtal och skuldebrev: Olika kontantinsatser vid köp av bostad?

När två parter går från att bo enskilt till att bli sambos uppstår inte sällan funderingar kring de rättsliga förhållanden som föreligger. Därtill är det inte ovanligt att det rör sig om två parter med olika ekonomiska förutsättningar vilka går in med olika kontantinsatser vid köp av bostad. I en sådan situation är det av stor betydelse att tydliggöra vad samborna ska tänka på rent rättsligt och mer specifikt vilka avtal som kan komma att behöva upprättas för att båda parter ska bli nöjda.

Ett samboförhållande utan samboavtal

När sambor inte upprättar samboavtal regleras samboförhållandet av bestämmelserna i sambolagen (2003:376). Utifrån bestämmelserna i lagen kan utläsas att all samboegendom, det vill säga den gemensamma bostaden och allt bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, ska delas lika mellan samborna. Det gäller oberoende vem av parterna som har betalat för egendomen. De tillgångar som har varit ens egna innan samboförhållandet utgör inte samboegendom utan förblir enskild egendom. Däremot är det klurigare att skilja på vems som är vems vid inköp under samboförhållandet. Därav rekommenderas att upprätta ett samboavtal.

Vad är ett samboavtal?

Syftet med ett samboavtal är att undanta samboegendom från bodelning eller helt och hållet avtala bort bodelning. Ett samboavtal är frivilligt, behöver vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Upprättandet av avtalet behöver inte ske före det att parterna blir sambor, utan samboavtal kan upprättas även under tiden för samboförhållandet. Det som är fördelaktigt med samboavtal är att uppdelningen av samboegendom vid eventuell bodelning blir mer förutsägbar för båda parter.

Vad innebär ett skuldebrev?

Det är inte alltid att ett samboavtal löser samtliga juridiska frågor. Ett skuldebrev kan komma att bli aktuellt för att tydliggöra ett skuldförhållande mellan parterna i samboförhållandet. När samborna går in med olika kontantinsatser vid köp av bostad uppstår ett sådant skuldförhållande som skuldebrev kan reglera. Utan ett skuldebrev skulle nämligen köpet innebära en förlust för den sambon som har gått in med mest pengar vid köpet. I ett skuldebrev regleras mellanskillnaden genom att ett lånebelopp anges, vilken motsvarar den summan som den sambon, som har betalat minst, skulle ha betalat för att stå för halva kontantinsatsen. Samborna kan välja när och hur skulden ska betalas tillbaka. Exempelvis kan skulden amorteras eller betalas vid försäljningen av bostaden.

Samboavtal tillsammans med skuldebrev

Om samboavtal upprättas så kommer bostaden inte utgöra samboegendom och istället delas enligt ägarandelarna som står i köpekontraktet. Parternas olika kontantinsatser regleras dock inte i samboavtalet, utan måste regleras separat i ett skuldebrev. Utan skuldebrev finns ingen garanti på att den part som har betalat störst kontantinsats får tillbaka hela beloppet. Genom att kombinera samboavtal och skuldebrev så försäkrar parterna sig om att den som har betalat mer får tillbaka sin andel. Parterna delar på risken för bostadsköpet och eventuell förlust blir lika stor för båda. Kom dock ihåg att skuldebrevet saknar effekt om inte även ett samboavtal upprättas. Båda dokumenten behöver upprättas och stämma överens för att få full verkan.

Vid behov av hjälp med att upprätta ett samboavtal och skuldebrev, kontakta oss på HandelsJuristerna för ett kostnadsfritt möte!


Daniella Andersson
Juridisk konsult

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg