IMMATERIALRÄTT

PROTECT WHAT'S YOURS

I vårt informationssamhälle har immaterialrätten fått en enormt viktig roll. Många företags hela verksamheter vilar på just immateriella egendomar – varumärken, domännamn, produktdesign och andra bärare av ett företags identitet har aldrig varit så viktigt som idag. Enorma resurser läggs ned på att bygga ett bolags identitet. Vikten av att skydda och förvalta dessa tillgångar kan därför inte överdrivas!

SKAFFA RÄTT SKYDD MED HANDELSJURISTERNA

Det kanske kan tyckas osannolikt att bli utsatt för varumärkesintrång eller andra immateriella bekymmer, men faktum är att detta är något som ökar. HandelsJuristerna hjälper dig att skydda dina immateriella tillgångar – exempelvis genom att registrera ditt varumärke.

REGISTRERA ETT VARUMÄRKE? MÖNSTERSKYDDA DESIGNEN PÅ EN SKRIVBORDSLAMPA? LICENSIERA EN LÅT? PATENTERA EN TEKNISK LÖSNING?

VISION

HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån. Vi gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

w

KONTAKT

HHGS HandelsJuristerna AB
Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg
072 853 97 38 info@handelsjuristerna.se