Ska du upprätta ett hyresavtal? Detta bör du tänka på!

Vad är ett hyresavtal?

Ett hyresavtal är en juridiskt bindande överenskommelse mellan en hyresvärd (den som hyr ut en lägenhet) och en hyresgäst (den som hyr lägenheten). Avtalet måste innehålla viktiga detaljer som skyddar både hyresvärden och hyresgästen.

Vad bör ett hyresavtal innehålla?

Först och främst måste hyresavtalet innehålla information om bostaden, såsom address, storlek, antal rum, möblering och eventuella begränsningar för användningen av bostaden.

Det måste också finnas en uppgörelse om hyresavgift och andra eventuella avgifter, såsom en deposition. Hyresgästen måste också få information om betalningsmöjligheter och förfallodatum för hyresavgiften

Andra viktiga punkter som bör ingå i avtalet är villkor för uppsägning, underhållsansvar, hyresgästens skyldigheter och eventuella restriktioner för användning av bostaden. Hyresvärden bör också ange hur länge hyresavtalet gäller och eventuella villkor för förlängning.

Vidare bör hyresavtalet innehålla information om eventuella skador som finns på bostaden innan tillträdet och vem som ansvarar för reparationer. Hyresvärden kan också inkludera en klausul om att hyresgästen måste ha en hemförsäkring som täcker eventuella skador på bostaden.

Krävs det ett undertecknande?

Hyresavtalet bör vara undertecknat av både hyresvärden och hyresgästen. Detta säkerställer att båda parter är överens om villkoren och att avtalet är bindande. Detta är dock inget krav, men är av stor vikt i bevishänseende vid en potentiell tvist. Muntliga avtal är dock giltiga, om ingen av parterna begär ett skriftligt avtal. 

Varför bör man anlita HandelsJuristerna istället för att använda sig av en kostnadsfri mall?

Det kan vara både svårt och osäkert att skriva ett eget hyresavtal. Många faktorer såsom vilken typ av bostad, avtalstid, om det är en andrahandsuthyrning med mera påverkar såväl vilka regler som blir tillämpliga som vad som ska ingå i avtalet. 

Om du behöver hjälp att upprätta ett hyresavtal eller granska ett nuvarande avtal, kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

 

 

 

Ted Nyström 

 

Juridisk konsult

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg