Försenad leverans av julklappar? – Vad du kan göra

Nu i juletider har det beställts fler paket än någonsin. Tyvärr medför detta att fler leveranser försenas. Som konsument kan det vara svårt att veta vilka möjligheter man har gentemot en näringsidkare. Konsumentköplagen presenterar fyra möjligheter för dig som konsument när säljaren är i dröjsmål.

 

När är näringsidkaren i dröjsmål? 

Oftast följer en leveranstid av avtalet, då är det självklart denna tid som gäller. Om leveranstiden inte finns avtalad ska leverans ske utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter köpet gjordes. Vad som betraktas som dröjsmål får bedömas i det enskilda fallet och beror bland annat på vilken typ av vara det gäller.

1. Hålla inne betalning

Du som konsument kan hålla inne betalningen som säkerhet för att kraven du ställer på grund av dröjsmålet förverkligas. I praktiken kombineras detta oftast med ett krav på fullgörelse. Viktigt att notera är hur mycket av priset du får hålla inne. Summan får motsvara de krav som kan bli aktuella att rikta mot näringsidkaren. Kan skadestånd bli aktuellt får alltså en summa motsvarande skadeståndsanspråket hållas inne och om hävning kan bli aktuellt får hela summan hållas inne. 

2. Kräva fullgörelse 

Att kräva fullgörelse är precis vad det låter som. Det finns dock vissa undantag som gör att näringsidkaren inte behöver fullgöra köpet. En sådan anledning är om det föreligger ett hinder som näringsidkaren inte kan övervinna eller som kräver oskäligt stor uppoffring från näringsidkaren. Ett annat undantag är om du som konsument väntar orimligt länge med att kräva fullgörelse eller accepterar en tilläggstid. 

3. Häva köpet 

För att få häva köpet behöver dröjsmålet vara av väsentlig betydelse. Om du innan avtalet ingicks meddelade säljaren att leveranstiden var avgörande för köpet så räcker detta som grund för hävning. I andra fall ser tidsfaktorn olika ut beroende på typen av varan och situationen runt köpet. Exempelvis kan ​​dröjsmålet för mat till en fest vara av väsentlig betydelse bara inom några timmar, medan dröjsmålet av en kaffemaskin sannolikt kräver mycket längre tid.

4. Kräva skadestånd

För att kunna kräva skadestånd måste en faktisk skada skett på grund av dröjsmålet, det finns alltså ingen möjlighet att kräva skadestånd som “plåster på såren”. Dröjsmålet måste även ligga inom säljarens kontrollansvar, innebärande att förseningen är något som näringsidkaren faktiskt har kunnat påverka. Exempelvis anses dröjsmål på grund av en snöstorm inte ligga inom näringsidkarens kontrollansvar. Skadeståndet kan omfatta: utgifter, inkomstförlust, prisskillnaden vid täckningsköp och annan förlust. Som annan förlust betraktas främst följdförluster, exempelvis att en förhandsbetald resa med en bilfärja inte kan utnyttjas för att bilen inte levererats i tid. 

 

Har du ytterligare frågor om konsumenträtt kan du kontakta oss på info@handelsjuristerna.se för ett kostnadsfritt möte! 

 

Ted Nyström 

Juridisk konsult

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg