försäkrings- och skadeståndsrätt

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Har företaget råkat ut för skadegörelse eller annan olycka? Verkar försäkringsbolaget skeptiska? Har det blivit diskussion om vad försäkringen egentligen täcker? Försäkringsrättsliga frågor kan vara mycket svåra att reda ut. Området är komplext och avtalen ofta omfattande. Kontakta HandelsJuristerna om du behöver hjälp med försäkringsrättsliga frågor.

SKADESTÅNDSRÄTT

Har din motpart i ett avtal hamnat i dröjsmål med sin leverans, eller kanske utfört sin del av avtalet fel? Vi hjälper dig att kräva motparten på skadestånd när denne orsakat dig eller ditt företag ekonomisk skada.

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 25 Göteborg

 

FÖLJ OSS