försäkrings- och skadeståndsrätt

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Har företaget råkat ut för skadegörelse eller annan olycka? Verkar försäkringsbolaget skeptiska? Har det blivit diskussion om vad försäkringen egentligen täcker? Försäkringsrättsliga frågor kan vara mycket svåra att reda ut. Området är komplext och avtalen ofta omfattande. Kontakta HandelsJuristerna om du behöver hjälp med försäkringsrättsliga frågor.

SKADESTÅNDSRÄTT

Har din motpart i ett avtal hamnat i dröjsmål med sin leverans, eller kanske utfört sin del av avtalet fel? Vi hjälper dig att kräva motparten på skadestånd när denne orsakat dig eller ditt företag ekonomisk skada.

KRAV PÅ AVTALSMOTPART? BRÅKAR FÖRSÄKRINGSBOLAGET?

VISION

HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån. Vi gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

w

KONTAKT

HHGS HandelsJuristerna AB
Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg
072 853 97 38 info@handelsjuristerna.se