FORDRINGSRÄTT

DEN SVENSKA ARBETSRÄTTEN

Har du en kund som inte betalar? Att få betalt kan både vara svårt och tidskrävande när ens motpart inte betalar. Ibland kanske du eller motparten rentutav anser sig sakna skyldighet att betala. Hur ska man egentligen gå tillväga? Hur många påminnelser ska man skicka? Hur mycket ränta kan man ta? När ska man vända sig till Kronofogdemyndigheten?

AGERA DIREKT!

Fordringsrätten är ett område där det gäller att ha full koll för att inte förlora pengar. Det handlar också om att agera snabbt. Ju längre tid man väntar med att agera desto svårare blir det att bestrida eller göra gällande en fordran. Kontakta HandelsJuristerna omedelbart när diskussion uppstått för att vara säker på att vidta rätt åtgärd i rätt tid! Vi kan bistå med utredning av betalningsskyldighet, kravbrev, bestrida fakturor och betalningsförelägganden från Kronofogdemyndigheten.

FÅTT EN KONSTIG FAKTURA? KRÄVER SÄLJAREN PENGAR FÖR EN VARA DU INTE FÅTT? har motparten hamnat I KONKURS?

VISION

Handelsjuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån. Vi gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

w

KONTAKT

HHGS HandelsJuristerna AB
Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg
072 853 97 38 info@handelsjuristerna.se