FORDRINGSRÄTT

HAR DU FÅTT EN KONSTIG FAKTURA? KRÄVER SÄLJAREN PENGAR FÖR EN VARA DU INTE FÅTT? ELLER HAR MOTPARTEN HAMNAT I KONKURS?

DEN SVENSKA ARBETSRÄTTEN

Har du en kund som inte betalar? Att få betalt kan både vara svårt och tidskrävande när ens motpart inte betalar. Ibland kanske du eller motparten rentutav anser sig sakna skyldighet att betala. Hur ska man egentligen gå tillväga? Hur många påminnelser ska man skicka? Hur mycket ränta kan man ta? När ska man vända sig till Kronofogdemyndigheten?

AGERA DIREKT!

Fordringsrätten är ett område där det gäller att ha full koll för att inte förlora pengar. Det handlar också om att agera snabbt. Ju längre tid man väntar med att agera desto svårare blir det att bestrida eller göra gällande en fordran. Kontakta HandelsJuristerna omedelbart när diskussion uppstått för att vara säker på att vidta rätt åtgärd i rätt tid! Vi kan bistå med utredning av betalningsskyldighet, kravbrev, bestrida fakturor och betalningsförelägganden från Kronofogdemyndigheten.

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 25 Göteborg

 

FÖLJ OSS