FAMILJERÄTT

GENOM HELA LIVET

Familjelivet är något alldeles speciellt. Genom hela livet följs vi åt av en rad olika relationer som bildas och bryts upp. Det är också i och med våra familjerelationer som egendom byter ägare av olika anledningar. Äktenskap, skiljsmässor och arv kan vara påfrestande, det är viktigt att det blir rätt.

FÖR FAMILJENS SKULL

När det är dags för bodelning eller arvsskifte kan det kännas svårt eller till och med omöjligt att få någon ordning på saker och ting. Vem har egentligen rätt till vad? HandelsJuristerna ger trygg och lättbegriplig rådgivning i alla familjerättsliga frågor. Kontakta oss  tidigt för en sömlös, trygg och enkel process.

ÄKTENSKAPSFÖRORD? SAMBOAVTAL? KOMPLICERAT ARVSSKIFTE?

VISION

HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån. Vi gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

w

KONTAKT

HHGS HandelsJuristerna AB
Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg
072 853 97 38 info@handelsjuristerna.se