ENTREPRENAD

VÄLJA ELLER GÖRA AVSTEG FRÅN STANDARDAVTAL? FINNS DET EN TVIST OM FELANSVAR ELLER ÖVERSKRIDEN KONTRAKTSTID?

DET BYGGS I SVERIGE!

2016 var ett riktigt rekordår när det kommer till bostadsbyggande. Det har inte byggts så många lägenheter på 25 år och Boverket uppskattar att ökningen kommer att fortsätta. Den fortsatta bostadsbristen tycks skapa en nästan oändlig efterfrågan. Med det följer också en stor uppfinningsrikedom när det kommer till nya boendeformer, för att möta morgondagens krav på hållbarhet och funktion.

STANDARDAVTAL ELLERR EGET?

De flesta inom branschen tillämpar standaravtal så som AB 04, ABS 09 och ABT 06  på sina avtalsrelationer. Standardavtal är ju dock standardavtal – ibland kan det finnas goda anledningar för att göra avsteg från eller komplettera ett standardavtal. Nya former för byggnation kan kräva specialreglering. En bostadsrättsförening kanske vill ha en annan ordning för besiktningsprocessen efter avslutad fasadrenovering, ett nybyggt hus kanske ska ha längre garantitid än vanligt. Oavsett önskemål får du precis de entreprenadavtal du behöver av oss, på kort tid och till det bästa priset.

CASE: ZUBURBAN

HandelsJuristerna har varit en fenomenal hjälp med vår entreprenadjuridik och våra affärsavtal. Ett fantastiskt engagemang och en tydlighet som verkligen uppskattades. Vi kommer definitivt att använda oss av HandelsJuristerna igen.
MARCUS WASERBROT

VD, ZUBURBAN

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 25 Göteborg

 

FÖLJ OSS