GDPR

EN NY HARMONISERAD REGLERING

2018 infördes nya harmoniserade regler i EU för hantering av personuppgifter, den s.k. dataskyddsförordningen (”GDPR” – General Data Protection Regulation). Förordningen innebär ett nytt harmoniserat regelverk för EU:s samtliga medlemsstater för behandling av personuppgifter och syftar till att främja det fria flödet av personuppgifter inom unionen under kontrollerade och hållbara former. Reglerna är ett krafttag från EU för att få bolag att satsa på cybersäkerhet. De ställer högre krav på bolag, myndigheter och i viss mån även privatpersoner att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

HANTERA PERSONUPPGIFTER KORREKT

Vad man konkret behöver göra för att försäkra sig om att följa de nya EU-reglerna beror på många faktorer, men den viktigaste är vilken typ av verksamhet man bedriver, och då i synnerhet i vilken omfattning man behandlar personuppgifter. Vi kan på ett kostnadseffektivt sätt ta fram vad just ditt bolag behöver – såväl integritetspolicy som riktlinjer för hur personuppgifter ska behandlas i din verksamhet, oavsett hur den ser ut. Kontakta oss så hjälper vi dig titta på vad just ditt bolag behöver göra för att följa reglerna.

HAR DU PANIK? ”JA!”

SPÄNT LÄGE BLAND FÖRETAGEN

Enligt de senaste undersökningarna av TrustArc är endast 4% av 244 tillfrågade företag med fler än 500 anställda helt förberedda inför GDPR. Undersökningen vände sig även till bolag utanför EU som bedriver verksamhet inom unionen. En klar majoritet av bolagen hade inte påbörjat sitt arbete med GDPR. En vanlig åsikt var att det känns allt krångligare att hantera personuppgifter i och med de nya reglerna. Hela 83% var också övertygade om att behöva lägga sexsiffriga belopp på diverse omstruktureringar för att försäkra sig om att följa reglerna. En slutsats som kan dras av undersökningen är att de flesta företag har just ”panik” – det finns med andra ord mycket kvar att göra.

  • Har inte påbörjat implementering av gdpr 61% 61%
  • Uppskattar behöva lägga sexsiffriga belopp på gdpr 83% 83%
  • tycker behovet av teknik för att kunna följa gdpr ökar 95% 95%
  • Tycker komplexiteten i personuppgiftshantering ökar 98% 98%

VI HJÄLPER DIG ATT KOMMA IGÅNG!

i

Integritetspolicy

Arbetet med att följa GDPR behöver varken kosta miljonbelopp eller vara besvärligt! Den kanske viktigaste grundpelaren när det gäller att följa GDPR är att ha en tydlig och väl utarbetad integritetspolicy. Det är i detta dokument som man till exempel redogör för hur personuppgifter som samlas in kommer att användas: för vad, vem de kommer delas med och hur länge. En integritetspolicy kan se ut på många sätt, och hur omfattande den behöver vara beror på många faktorer. HandelsJuristerna kan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram en integritetspolicy som gör att just din verksamhet följer de nya EU-reglerna.

i

Interna riktlinjer

Förutom en tydlig integritetspolicy kan det även vara bra att ha interna riktlinjer och rutiner för hur dina medarbetare ska arbeta med och hantera personlig information i verksamheten, exempelvis regler för hur länge personuppgifter får sparas innan de måste raderas, en begränsning av kretsen medarbetare som har tillgång till informationen, eller hur medarbetare ska agera om personlig information skulle komma i orätta händer.  HandelsJuristerna kan utforma interna styrdokument som är enkla att följa – på så sätt kan du försäkra dig om att alla medarbetare hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och därmed följer de nya EU-reglerna.

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 25 Göteborg

 

FÖLJ OSS