Ska du upprätta ett bolagsavtal? Detta bör du tänka på!

 

När föreligger ett handelsbolag?
Bestämmelserna om handelsbolag återfinns i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Ett handelsbolag föreligger när två eller flera har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet och när bolaget registrerats. Det finns inget krav på att avtalet ska vara skriftligt. Ett skriftligt avtal underlättar dock bevisningen vid en eventuell tvist. Ett skriftligt avtal måste vara undertecknat av samtliga bolagsmän, det vill säga delägarna

 

Vad är ett bolagsavtal?

Ett bolagsavtal används för att reglera det inre förhållandet mellan bolagsmännen i ett handelsbolag. Ibland används termen bolagsavtal synonymt med termen kompanjonavtal, vilket dock inte är korrekt. Ett kompanjonavtal är en vidare term som omfattar såväl bolagsavtal som andra typer av avtal. Omfattningen av ett bolagsavtal och vad avtalet innehåller kan variera. 

 

Vad ska ett bolagsavtal innehålla?
I lagen finns det inga krav på vad ett bolagsavtal ska innehålla. Det är dock att anse som en fördel att åtminstone ha med viss information om vad bolagsmännen har kommit överens om. Det kan exempelvis handla om vilken typ av verksamhet som ska bedrivas, vilket ansvar respektive bolagsman ska ha och hur bolagsmännen ska frånträda bolaget. Genom att ha detta nedskrivet i ett skriftligt avtal kan delägarna förhoppningsvis undvika eventuella tvister sinsemellan.

 

Hur länge gäller ett bolagsavtal?

Lagen föreskriver att ett bolagsavtal kan träffas för bestämd eller obestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Det innebär att bolagsmännen själva får bestämma hur länge avtalet ska gälla. Om en av bolagsmännen inte längre vill driva bolaget, har denne alltid rätt att säga upp avtalet när som helst om bolagsavtalet har slutits för obestämd tid. Rätten att säga upp ett bolagsavtal som träffats för obestämd tid är tvingande och kan inte avtalas bort. Däremot kan bolagsmännen i själva bolagsavtalet avtala om hur lång uppsägningstiden ska vara. Om ingen uppsägningstid är avtalad ska bolaget likvideras senast sex månader efter att en bolagsman säger upp avtalet. Att ett bolag likvideras innebär att bolaget upplöses.


Behöver du veta mer?
Behöver ni hjälp med att upprätta ett bolagsavtal, har andra frågor om bolag eller behöver annan juridisk rådgivning, kan ni alltid kontakta oss för ett kostnadsfritt möte! 

 

 

 

Alexander Abraham 

 

Juridisk konsult

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se Telefon: 072 853 97 38 Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg