Arbetsrätt

DEN SVENSKA ARBETSRÄTTEN

Den svenska arbetsrätten är unik på många sätt. Vår höga organisationsgrad och den fackliga rörelsen överlag har gjort att arbetsmarknadens parter i hög grad reglerat området utan någon större legal inblandning. Den centrala regleringen utgörs av kollektivavtalet, medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd och slutligen arbetsmiljölagen.

när ord står mot ord

På en arbetsplats kan mycket hända. Jobbet är för flesta en fast punkt i livet och det kan därför uppstå svåra situationer för såväl arbetsgivare som arbetstagare när arbetsplatsen strukturerar om. Vad krävs egentligen för att kunna säga upp en fastanställd? Vilka anställningsformer kan man använda? Vad ska anställningsavtalet innehålla? Är man skyldig att återanställa någon man tidigare sagt upp? Har en arbetsgivare sagt upp dig utan att egentligen tala om varför?

DAGS FÖR NYA ANSTÄLLNINGSAVTAL? ORÄTTVIST BEHANDLAD AV DIN ARBETSGIVARE? STREJK? LOCKOUT?

VISION

HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån. Vi gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

w

KONTAKT

HHGS HandelsJuristerna AB
Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg
072 853 97 38 info@handelsjuristerna.se