ARBETSRÄTT

ÄR DAGS FÖR NYA ANSTÄLLNINGSAVTAL? HAR DU BLIVIT ORÄTTVIST BEHANDLAD AV DIN ARBETSGIVARE? STREJK/ LOCKOUT?

DEN SVENSKA ARBETSRÄTTEN

Den svenska arbetsrätten är unik på många sätt. Vår höga organisationsgrad och den fackliga rörelsen överlag har gjort att arbetsmarknadens parter i hög grad reglerat området utan någon större legal inblandning. Den centrala regleringen utgörs av kollektivavtalet, medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd och slutligen arbetsmiljölagen.

NÄR ORD STÅR MOT ORD

På en arbetsplats kan mycket hända. Jobbet är för flesta en fast punkt i livet och det kan därför uppstå svåra situationer för såväl arbetsgivare som arbetstagare när arbetsplatsen strukturerar om. Vad krävs egentligen för att kunna säga upp en fastanställd? Vilka anställningsformer kan man använda? Vad ska anställningsavtalet innehålla? Är man skyldig att återanställa någon man tidigare sagt upp? Har en arbetsgivare sagt upp dig utan att egentligen tala om varför?

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 25 Göteborg

 

FÖLJ OSS