Ändring av konsumentköplagen 2022!

Samhället utvecklas allt mer till att bli digitaliserat. I denna utveckling har även konsumenters vanor förändrats till att köpa allt fler digitala varor och tjänster istället för fysiska. Den 1 maj 2022 trädde en ändring av konsumentköplagen i kraft med anledning av detta . Den nya ändringen ställer nya krav på dig som företagare och ger dig som är konsument fler rättigheter. I denna artikel har HandelsJuristerna sammanställt några aspekter som är bra för dig som näringsidkare och konsument  att hålla koll på

 

Nya regler kring digitala tjänster och innehåll:

Den största förändringen är att digitala tjänster och digitalt innehåll som exempelvis nedladdningar och streaming av av filmer och, musik, e-böcker och molntjänster uttryckligen regleras till skillnad från förut. Dessutom omfattas avtal där närigsidgaren tillhandahåller en digital tjänst till en konsument, men där konsumenten som ersättning tillhandahåller personuppgifter istället för att betala. 

Några av de nya förändringarna är att det nu finns nya regler om hur fel i digitala innehåll och tjänster ska bedömas och vad konsumenter då kan kräva av säljaren. Dessutom införs krav på att digitala varor och tjänster ska hållas uppdaterade för att fortsatt fundera efter köpet och att avlämning av varan ska anses ha skett när konsumenten har tillgång till den. Det kan exempelvis ha inverkan på när en garanti anses börja löpa. Därtill inför krav på att konsumenter ska informeras om hur varan är kompatibel med andra varor. 

 

Det har även införts nya regler vad gäller fysiska varor

I konsumentköplagen finns något som kallas omvänd bevisbörda vad gäller fel i varan. Det betyder att det finns en presumtion för att fel som upptäcks i varan ska anses ha funnits där från början inom en viss tid. Den nya konsumentköplagen har förlängt denna tidsperiod från sex månader till två år. En annan förändring är att en näringsidkare inte längre kan göra generella friskrivningar som att en vara säljs i “befintligt skick”. Istället måste det tydligt anges hur en vara avviker från objektiva krav som kan ställas på varan. Konsumenten måste godkänna avvikelsen specifikt för att näringsidkaren senare ska kunna undvika att konsumenten håller näringsidkaren ansvarig för avvikelsen. 

 

Även reglerna om påföljder vid fel i varan ändras:

Med den nya förändringen kan en konsument välja mellan att få en vara omlevererad eller avhjälpt. Om det är så att hen väljer omleverans måste den första vara inte skickas tillbaka förrän den nya har levererats och kostnaden för att skicka tillbaka den första varan bekostas av näringsidkaren. Dessutom har en konsument nu rätt att häva köpet om säljaren inte kan visa att felet är ringa till skillnad från tidigare, där kravet var att felet skulle vara väsentligt för konsumenten. 

 

Den nya konsumentköplagen ställer vidare även nya krav på att de garantier och villkor som utfästs i marknadsföringen av en vara gäller om de är mer förmånliga än vad som framgår av garantibeviset. Därför kan det vara bra för dig som är företagare och näringsidkare att se över om marknadsföringen faktiskt stämmer över med garantibeviset.

Är du kanske näringsidkare och vill ha hjälp att se över garantier eller konsument som har frågor om köpta varor? Hör då av dig hos oss på HandelsJuristerna så hjälper vi dig med att få svar på dina frågor. Mejla info@handelsjuristerna.se  

 

Psst… 

… du vet väl att HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner? Några av våra vanligaste tjänster är avtalsgranskning, varumärkesregistrering, integritetspolicy och aktieägaravtal. Eftersom våra konsulter till lika stor del får betalt genom praktik och merit som av ekonomisk ersättning kan vi erbjuda våra tjänster till en bråkdel av vad en advokat kostar. Marknadens bästa pris helt enkelt. 

Om du vill veta mer om vilka tjänster vi erbjuder, klicka här. 

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg

 

FÖLJ OSS