Äktenskapsförord – vad är det och varför behövs det?

Att gifta sig med varandra är oftast förknippat med glädje, kärlek och en evig framtid tillsammans. Ibland blir det dock inte som man tänkt sig, och då är det fördelaktigt ha bestämt hur uppdelningen av tillgångarna ska göras redan innan en eventuell skilsmässa kommit på tal.

 Vad säger Äktenskapsbalken?

Enligt äktenskapsbalken ska makarnas tillgångar delas lika mellan dem vid en skilsmässa eller då en av makarna avlider. Om den ena maken exempelvis har tillgångar värda 1 000 000 kr, medan den andra har tillgångar värda 500 000 kr,  kommer var och en erhålla 750 000 kr efter en bodelningen. För att undgå denna situation vid en eventuellt kommande skilsmässa kan ett äktenskapsförord upprättas antingen innan eller under äktenskapet. 

 

Vad är då ett Äktenskapsförord? 

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, som reglerar vilka tillgångar som ska ingå vid den bodelning som ska göras vid en skilsmässa eller då en av makarna avlider. I avtalet regleras vilka tillgångar som ska vara giftorättsgods samt respektive makes enskilda egendom. Värdet på giftorättsgodset kommer delas lika vid en bodelning medan den enskilda egendomen inte kommer ingå i bodelningen. Med hjälp av ett äktenskapsförord kan man således komma runt äktenskapsbalkens regler, och på så sätt göra fördelningen mer rättvis eller önskvärd. I det fall inget sådant avtal finns är det äktenskapsbalkens regler som gäller vilket gör att värdet på tillgångarna kommer delas lika.

En annan situation som kan uppstå är att makarna upprättat ett äktenskapsförord, men sedan ångrat sig eller vill ändra det på något sätt. Då kan man upprätta ett nytt äktenskapsförord, vilket kommer gälla istället för det äldre.

 

Vilka krav finns på själva äktenskapsförordet?

Det finns vissa formkrav gällande utformningen av äktenskapsförord. Det ska reglera vilka tillgångar som är giftorättsgods respektive enskild egendom, vara skriftligt, dateras och skrivas under av makarna. Därefter ska det registreras hos skatteverket. Det finns inget krav på vittnen, men vid en eventuell tvist kring äktheten är det fördelaktigt. 

För att undvika att äktenskapsförordet får ett oklart innehåll eller ett innehåll som strider mot vad det som är tillåtet, kan en bra idé vara att anlita någon som är erfaren av att upprätta äktenskapsförord. 

Behöver ni hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord, eller någon som kan bevittna ett avtal kan ni kontakta oss på info@handelsjuristerna.se så kan vi boka in ett kostnadsfritt möte! Vill ni sedan har mer hjälp skickar vi en offert.

Julia Gustafsson

Juridisk konsult

 

 

Psst… 

… du vet väl att HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner? Några av våra vanligaste tjänster är avtalsgranskning, varumärkesregistrering, integritetspolicy och aktieägaravtal. Eftersom våra konsulter till lika stor del får betalt genom praktik och merit som av ekonomisk ersättning kan vi erbjuda våra tjänster till en bråkdel av vad en advokat kostar. Marknadens bästa pris helt enkelt.

 

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg

 

FÖLJ OSS