OM OSS

om handelsjuristerna

Vi är en affärsjuridisk byrå helt driven av juriststudenter från Handelshögskolan. HandelsJuristerna är ett aktiebolag som ägs av HHGS, Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår. Våra klienter är bolag i alla branscher från de minsta till några av Sveriges absolut största, samt privatpersoner.

VÅR VISION

Handelsjuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån. Vi gör juridiken lätttillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

V Å R   S T Y R E L S E

OLA BERNHARDTZ, STYRELSEORDFÖRANDE

Ola är tidigare VD och grundare till HandelsJuristerna. Ola arbetar som Management Consultant hos Polestar Performance AB.

SIMON FOULADI, STYRELSELEDAMOT

Simon har arbetat som juridisk konsult på HandelsJuristerna. Numera jobbar Simon som Chief Operating Officer på Precisely.

ANDREA SEWELL, STYRELSELEDAMOT

Andrea studerar sista året på Juristprogrammet samtidigt som hon stöttar upp som bolagsjurist på Pincho Nation AB. Andrea är styrelseledarmot i Holding och har tidigare arbetat som VD på HandelsJuristerna.

BJÖRN NICOLAI, STYRELSELEDAMOT

Björn har suttit med alla år i HandelsJuristernas styrelse. Björn är advokat och Partner på advokatfirman Vinge.

ROBIN OLSEN, STYRELSELEDAMOT

Robin är i slutfasen av sin utbildning till E-Commerce Manager och arbetar parallellt med sin utbildning som konsult på sitt bolag Olsen Marketing.

VISION

HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån. Vi gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

w

KONTAKT

HHGS HandelsJuristerna AB
Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg
072 853 97 38 info@handelsjuristerna.se