Min resa i juridikens kunskapsträsk började år 2015. Förståelsen för juridik och dess omfång var vid den tiden nästan lika med noll. Även om nyheterna ger ett ganska stort inslag av juridik så kan det för den oinvigde uppfattas som väldigt krångligt, särskilt när det gäller språket. Därför tror jag att en lätt sållar bort dessa inslag i väntan på sporten eller vädret.

Bredden av kunskap och de oändliga möjligheterna att förstå strukturen i vårt samhälle är det som har hållit mig kvar på juristprogrammet. Även om vissa delar vid första anblick kan vara ointressanta så blir det i slutänden intressant eftersom juridiken är starkt kopplad till vårt samhälle och människans filosofi.

Tidigare förknippades min identitet med fotboll, men efter en rad skador och operationer så förpestades den drömmen liksom mitt tålamod. Juridiken har därför fungerat som en bra vän som har hållit mig upptagen och presenterat en ny värld av människor och framtidsmöjligheter. Törsten av ett substitut till den ursprungliga drömmen har emellertid bestått och därför har intresset för musik blivit större med åren.

Musik har sedan barnsben funnits i min familj där min far än idag spelar på sin luta och sjunger i takt med sina egna komponerade orientaliska melodier. När jag var tolv år så fick jag en CD-skiva av en klasskamrat som innehöll ett program där en kunde producera musik genom färdiga melodier. Genom att sätta ihop melodierna och lägga in trumljud lyckades jag få fram en låt. Intresset utvecklades och det resulterade senare i att min storebror köpte ett musikprogram till mig med tillhörande musikutrustning. Materialet låg dock och dammade en lång tid innan jag beslutade mig för att ta tag i det för ungefär tre år sedan.

Känslan av att skapa något eget är unik. Min personliga åsikt är att samhället idag går väldigt fort. Det kan göra att man känner sig fängslad i framtiden och bortglömd i nutiden. Musikskapandet har gett mig ett utrymme i detta sammelsurie att få andas och bara få vara jag, utan att bli ifrågasatt.

Idag har jag fått äran att jobba med både juridik genom HandelsJuristerna och med musik. I skuggan av den ursprungliga drömmen om att bli fotbollsproffs har nya drömmar utvecklats tack vare möjligheten att få jobba med sympatiska och duktiga jurister och företagare.

Juridiken har hjälpt mig med musiken. Tidigare hade jag ingen kännedom om vilka rättigheter en musiker har. Det var en osäkerhet som, för min del, ledde till att vissa verk lades på is. Idag när jag genom bl.a. HandelsJuristerna och genom juristprogrammet har fått arbeta med upphovsrättsliga frågor så känner jag mig mer bekväm i mitt skapande.

Avslutningsvis finns säkert en del musiker som känner som jag gjorde för några år sedan. Min rekommendation är att antingen läsa på själv eller be om rådgivning genom oss.

//Haval Loselani, juridisk konsult på HandelsJuristerna