Hur är det att arbeta som juridisk konsult hos oss?

 Vi har intervjuat en av våra juridiska konsulter Fredrik och ställt några frågor kring hur det är att arbeta hos oss som juridisk konsult. Fredrik läser just nu sin sista termin på Handelshögskolan och är klar i April. Han var med vid uppstarten av HandelsJuristerna och efter ett studieuppehåll har han jobbat hos oss sedan Maj 2020.

VAD VAR DET SOM LOCKADE DIG MED TJÄNSTEN SOM JURIDISK KONSULT?
Under studietiden tillerkändes jag som student väldigt få tillfällen för insyn i det praktiska arbetslivet, vilket gjorde det svårt för mig att förstå hur de teoretiska kunskaperna omsattes inom ramen för det reella näringslivet. När Handelsjuristerna därför skapades, tog jag tillfället i akt så snart det presenterade sig.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT JOBBA PÅ HANDELSJURISTERNA?
Det mest lärorika hos Handelsjuristerna är utrymmet för faktisk tillämpning av de juridiska kunskaper som man skaffat sig på programmet. Det bästa med rollen blir därför när lärandet sammanvävs med det som skapar nytta för klienten.

VAD ÄR DET ROLIGASTE/ MEST LÄRORIKA UPPDRAG DU ARBETAT MED?
Det mest lärorika är troligtvis utbildningsarbetet Handelsjuristerna utfört för en av Göteborgs mer populära yrkeshögskolor inom ramen för utbildningen av fastighetsförvaltare. Och det roligaste är arbetet för ett nystartat bolag som är väldigt “Göteborgskt” och tidstypiskt i förhållande till företagets applikationsbaserade tjänster.

VAD KOMMER DU ATT TA MED DIG FRÅN TIDEN SOM JURIDISK KONSULT PÅ HANDELSJURISTERNA?
Att prioritera klientens önskemål, och att den inom professionen väldigt vanliga prestige som återfinns hos många byråer måste förhållas subsidiär till effektivt, kostnadsrimligt och kvalitativt juridiskt arbete.

Handelsjuristerna är en annorlunda typ av byrå. Inte bara på grund av att vi är studenter som driver den, utan beroende på vårt förhållningssätt gentemot våra klienter och hur juridiskt arbete mäts i mått av tidseffektivitet, kostnad och kvalitét.

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg

 

FÖLJ OSS