GDPR och överföring av personuppgifter till tredje land

GDPR och överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter Har ditt företag koll på de nya bestämmelserna gällande överföring av personuppgifter?  Sedan några år tillbaka gäller GDPR som lag i Sverige och reglerar hur företag får hantera personuppgifter. Sommaren 2020 kom en dom från EU:s domstol...
Spontanansökan

Spontanansökan

Spontanansök och bli juridisk konsult! Rektyteringen för hösten har avsultats! Men, det betyder inte att chansen att ansöka om att bli en del av vårt team har försvunnit. Handelsjuristerna söker ständigt efter motiverade juriststudenter som vill skaffa sig meriterande...